♦शिवसेना

सामान्य प्रशासन, नगर विकास, माहिती व तंत्रज्ञान, माहिती व जनसंपर्क, परिवहन, सामाजिक न्याय, पर्यावरण व वातावरणीय बदल, खनिकर्म आणि इतर कोणत्याही मंत्र्यांना वाटप न केलेले विभाग
◾गुलाबराव पाटील- पाणीपुरवठा व स्वच्छता

◾दादाजी दगडू भुसे- सार्वजनिक बांधकाम (सार्वजनिक उपक्रम)

◾संजय दुलिचंद राठोड- मृद व जलसंधारण

◾संदीपान आसाराम भुमरे- रोजगार हमी योजना व फलोत्पादन

◾उदय रविंद्र सामंत- उद्योग
◾प्रा.तानाजी जयवंत सावंत- सार्वजनिक आरोग्य व कुटुंब कल्याण

◾अब्दुल सत्तार- अल्पसंख्याक विकास व औकाफ, पणन

◾दीपक वसंतराव केसरकर- शालेय शिक्षण व मराठी भाषा

◾शंभूराज शिवाजीराव देसाई- राज्य उत्पादन शुल्क

भाजप👇

♦उपमुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस
गृह, विधी व न्याय, जलसंपदा व लाभक्षेत्र विकास, ऊर्जा, राजशिष्टाचार ही खाती असतील.

◾राधाकृष्ण विखे-पाटील – महसूल, पशुसंवर्धन आणि दुग्ध व्यवसाय विकास

◾सुधीर सच्चिदानंद मुनगंटीवार- वने, सांस्कृतिक कार्य, व मत्स्य व्यवसाय
◾चंद्रकांतदादा बच्चू पाटील – उच्च व तंत्रशिक्षण, वस्त्रोद्योग आणि संसदीय कार्य

◾विजयकुमार कृष्णराव गावित- आदिवासी विकास

◾गिरीष दत्तात्रय महाजन- ग्राम विकास आणि पंचायत राज, पर्यटन

◾अतुल मोरेश्वर सावे – गृहनिर्माण, इतर मागास व बहुजन कल्याण

◾सुरेशभाऊ दगडू खाडे- कामगार
◾रवींद्र दत्तात्रय चव्हाण – सार्वजनिक बांधकाम (सार्वजनिक उपक्रम वगळून),

◾मंगलप्रभात लोढा- कौशल्य विकास, उद्योजकता व नाविन्यता

राष्ट्रवादी👇

♦उपमुख्यमंत्री अजित पवार

वित्त व नियोजन

◾छगन भुजबळ – अन्न व नागरी पुरवठा व ग्राहक संरक्षण
◾दिलीपराव दत्तात्रय वळसे-पाटील – सहकार

◾हसन मियाँलाल मुश्रीफ – वैद्यकीय शिक्षण व विशेष सहाय्य

◾धनंजय पंडितराव मुंडे – कृषि

◾धर्मरावबाबा भगवंतराव आत्राम – अन्न व औषध प्रशासन

◾कु. अदिती सुनिल तटकरे – महिला व बालविकास

◾संजय बाबुराव बनसोडे – क्रीडा व युवक कल्याण, बंदरे
अनिल पाटील – मदत पुनर्वसन, आपत्ती व्यवस्थापन.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *