जळगाव जिल्ह्यातील शासकीय कार्यालयांनी माहिती अधिकार अधिनियम २००५ ची माहिती स्वयंप्रेरणेने जाहीर करावी, अशा सूचना जिल्हाधिकारी आयुष प्रसाद यांनी दिल्या आहेत. यामुळे नागरिकांना शासकीय कामकाजाची माहिती सहज व सुलभ पध्दतीने मिळेल.

माहिती अधिकार अधिनियमानुसार, नागरिकांना शासकीय कामकाजाची माहिती मिळवण्याचा अधिकार आहे. या अधिनियमाची प्रभावी अंमलबजावणी करण्यासाठी जिल्ह्यातील सर्व शासकीय कार्यालयांनी खालील सूचनांचे पालन करावे, असे जिल्हाधिकारी यांनी सांगितले:

 • माहिती अधिकार अधिनियमान्वये स्वयंप्रेरणेने प्रकट करावी अशी माहिती नियमितपणे संकेतस्थळावर प्रसिध्द करावी व ती अद्ययावत करावी.
 • एका सार्वजनिक प्राधिकरणाकडे एकाच विषयाबाबत वारंवार माहिती अधिकार अधिनियमान्वये माहिती मिळणेचे अर्ज प्राप्त होत असल्यास अशी माहिती स्वयंप्रेरणेने संकेतस्थळावर प्रसिध्द करणेत यावी.
 • सार्वजनिक प्राधिकरणाकडे असलेल्या प्रशासकीय विषयांचा सविस्तरपणे अभ्यास करुन स्वयंप्रेरणेने प्रकट करावयाच्या अतिरिक्त माहितीची यादी तयार करणेत यावी, ती नियमितपणे स्वयंप्रेरणेने प्रकट करणेत यावी.

या सूचनांचे पालन केल्यास खालील फायदे होतील:

 • नागरिकांना शासकीय कामकाजाची माहिती सहज व सुलभ पध्दतीने मिळेल.
 • पारदर्शकता आणि उत्तरदायित्व वाढेल.
 • शासनयंत्रणेवर नियंत्रण ठेवणे सोपे होईल.

जिल्हाधिकारी यांनी माहिती अधिकार अधिनियमाची प्रभावी अंमलबजावणी करण्यासाठी जिल्ह्यातील सर्व विभाग प्रमुख/कार्यालय प्रमुख, जन माहिती अधिकारी यांनी कसोशीने प्रयत्न करण्याचे आवाहन केले आहे.

विशेषता:

 • जिल्हाधिकारी आयुष प्रसाद यांनी जारी केलेल्या या परिपत्रकामुळे नागरिकांना शासकीय कामकाजाची माहिती सहज व सुलभ पध्दतीने मिळेल.
 • यामुळे पारदर्शकता आणि उत्तरदायित्व वाढण्यास मदत होईल.
 • जिल्हाधिकारी कार्यालयाने यासाठी समन्वयाची जबाबदारी संबंधित विभाग प्रमुखांना दिली आहे.

कसे उपयुक्त आहे?

 • या परिपत्रकामुळे नागरिकांना शासकीय कामकाजाची माहिती मिळवणे सोपे होईल.
 • यामुळे पारदर्शकता आणि उत्तरदायित्व वाढेल.
 • शासनयंत्रणेवर नियंत्रण ठेवणे सोपे होईल.

माहिती अधिकार अधिनियमाची माहिती स्वयंप्रेरणेने जाहीर करावी

 • जिल्हाधिकारी आयुष प्रसाद यांनी जिल्ह्यातील सर्व शासकीय कार्यालयांना माहिती अधिकार अधिनियमाची माहिती स्वयंप्रेरणेने जाहीर करण्याच्या सूचना दिल्या आहेत.
 • यामुळे नागरिकांना शासकीय कामकाजाची माहिती सहज व सुलभ पध्दतीने मिळेल.
 • या सूचनांचे पालन केल्यास पारदर्शकता आणि उत्तरदायित्व वाढण्यास मदत होईल.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *